Wednesday, September 5, 2007

WELCOME HOME PARADE 1982

Sau nhiều năm trong âm thầm, buồn tủi, bị thù ghét khi trở về từ chiến trường Việt Nam bởi ảnh hưởng và giựt giây xuyên tạc của bọn hèn nhát, phản chiến như Jane Fonda và chồng Tom Hayden.... Lần đầu tiên người dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay chào đón ( dù có muộn màng ) những người Cựu Chiến Binh trở về quê hương trong cuộc Diễn hành Welcome Home Parade 1982. Nhìn những nổi vui mừng, cảm động của những người Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ.............
........ Bao giờ mới đến lượt chúng ta.....

Xin hãy xem đoạn video clip sau đây.

Enjoy,

http://video.google.com/videoplay?docid=-8994010666628631856&q=vietnam+memorial+parade&total=11&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

No comments: