Wednesday, September 5, 2007

CÁM ƠN ANH NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH CỦA QL VNCH

XIN CÁM ƠN CÁC ANH....NHỮNG NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH CỦA QL VNCH...

Xin mời xem đoạn Video Clip sau đây:

Enjoy,


http://vietnamlibrary.informe.com/chi-n-s-vni-danh-asia-production-dt22.html

No comments: