Wednesday, September 5, 2007

GIỮ CHỔ KHÁCH SẠN - HOTEL RESERVATIONS...

Xin quý Đồng hương, Quý NT và Quý CH click vào LINK dưới đây để giử chổ nghĩ ngơi:

http://www.vva.hotelplanner.com/

** Chúng tôi sẽ thông báo ngay, nếu kiếm được nơi nào có giả rẽ hơn, đến Quý Đồng hương, Quý NT và Quý CH.

Cám ơn.

No comments: