Saturday, September 8, 2007

DIỄN HÀNH - GIỮ CHỔ KHÁCH SẠN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.comCuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành
Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT

GIỮ CHỔ KHÁCH SẠN
Ngày 08/09/2007

Kính thưa Quý Đồng hương, Quý NT và CH,

Tôi đã liên lạc và có một Niên Trưởng Thủ Đức trong vùng sẽ giúp giữ chổ khách sạn với giá đặc biệt.

Vậy xin Quý vị hãy nhanh chóng liên lạc với chúng tôi, để có nơi nghĩ ngơi trong thời gian về dự Diễn hành và thăm viếng vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn..

Bùi Mạnh Hùng
240-375-4546 (24/24)

No comments: