Friday, September 7, 2007

DIỄN HÀNH - CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ DIỄN HÀNH

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành
Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ DIỄN HÀNH
Ngày 07/09/2007

1.- Tổng Hội CSV Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
2.- Liên Hôi Quân, Cán Chính Hawaii
3.- Liên Đoàn Lê Văn Hưng – Toronto, Canada ( Hậu Duệ QLVNCH )
4.- Sư Đoàn 18 Bộ Binh ( Đã có sẳn Quân Kỳ )
5.- Chiến Hữu Nguyễn Tường Thược – New Jersey ( Mang theo xe phóng thanh )
6.- Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia


Xin chân thành cám ơn sự tham dự của Quý đồng hương, Quý NT và CH.

** Danh sách được ghi theo thứ tự khi đơn vị ghi danh.
** Xin thứ lổi, nếu danh xưng của đơn vị không được chính xác, xin vui lòng thông báo để điều chỉnh.

TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

1 comment:

NhaKyThuat said...

Anh Doan Huu Dinh, Van Chua Thay Ghi Danh cua Hoi Nha Ky Thuat ?
Than Men

Pham Ho`a