Thursday, September 6, 2007

TIN CẬP NHẬT - 06-09-2007

* Đơn vị tham dự Diễn hành:

- Nha Kỷ Thuật / Hội Yên Thế

Chân thành cám ơn.

BMH

No comments: