Thursday, September 27, 2007

DIỄN HÀNH: NHA KỶ THUẬT- Tổ chức chu đáo cho đồng đội về diễn hành..

Kính Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Hội Yên Thế sẽ cùng Tổng Hội Nha Kỷ Thuật tổ chức chu đáo ( như chổ ăn, ở, phương tiện di chuyển, tin tức về giá vé máy bay ) cho tất cà members của Nha Kỷ Thuật về tham dự Diễn Hành nhân ngày Lể Cựu Chiến Binh.

Cũng lả kỷ niệm 25 năm cho Bức Tường Đá Đen tại Washington, DC. Xin quý vi phổ biến rộng rải và một số NT cũng như CH Nha Kỷ Thuật không có xử dụng e-mail.

Mọi chi tiết xin liên lạc về Tổng Hội Trưởng Vo Tan Y hoặc trực tiếp liên lạc Bùi Thương Khuê tại Washington, DC để biết thêm chi tiết.

Trân trọng,
Phạm Hòa

Cám ơn CH Phạm Hòa đã thông báo. Cám ơn Hội Nha Kỷ Thuật đã lo lắng chu đáo cho Quý NT và CH về tham dự Diễn hành...

TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

No comments: