Thursday, September 27, 2007

DIỄN HÀNH - VÀI Ý TƯỞNG..CỦA MỘT CÔNG DÂN VNCH..

Vài Ý Tưởng về Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 năm .

Rất nhiều người đã xúc động khi coi những thước phim diễn tả lúc Bà Dương Nguyệt Ánh lãnh huy chương An Ninh Quốc Gia trong khuôn khổ các Huy Chương Phục Vụ Quốc Gia .
Tất cả chỉ có 8 ngành và một giải tổng quát, năm nay đặc biệt có 2 cá nhân đoạt giải tổng quát nên tất cả là 10 người được lãnh huy chương. Cần nói thêm là có khoảng gần 2 triệu công chức liên bang, song chỉ có 10 người được lãnh huy chương, và ngay cả một vị vừa đoạt giải Nobel về Vật Lý cũng không qua được vòng chung kết, những dữ kiện đó đã làm tăng thêm giá trị và vinh dự của các vị được huy chương .
Trước một cử tọa khoảng 550 người, bao gồm đại diện giới lảnh đạo của Hoa Kỳvới các Bộ Trưởng, các Tướng lảnh và Đại diện của Lập Pháp, Kinh Tế, Tài Chánh…. Bà Dương Nguyệt Ánh đã nói là huy chương của Bà nhận chính là sự vinh danh hơn 58,000 Chiến binh Hoa Kỳ và hơn 260,000 Chiến sĩ QLVNCH, những người đã chết cho chính nghĩa và hy sinh để cho người khác
có tự do.

Chúng ta có thể làm cho những xúc động này lan ra và tham dự cuộc diễn hành VINH DANH QLVNCH , vào ngày 10 thang 11, 2007, tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đây là cơ hội duy nhất để các chiến sĩ đã chiến đấu, có dịp cùng sát cánh cất bước diễn hành dưới bóng Quốc Kỳ VNCHQuân Kỳ của các Quân, Binh Chủng QLVNCH.

Xin xem lại Video Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 1973:

http://fr.youtube.com/watch?v=oWyeRnkyExU

Đến nay đã trên 34 năm, hy vọng là sẽ có một Ngày Quân Lực tại thủ đô Hoa Kỳ.
Giáo sư Nguyễn Viết Kim

1 comment:

Dong De Nha Trang said...

Hinh Anh Dien Hanh cua Quan Luc Viet Nam Cong Hoa
http://news.webshots.com/album/28985194eWvWweYszK?vhost=news