Thursday, September 27, 2007

DIỄN HÀNH CỦA QLVNCH - 19-06-1973

XIN KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG, QUÝ NT VÀ CH...
XEM TOÀN BỘ CUỘC DIỄN HÀNH CỦA QLVNCH ( GỒM 5 ĐOẠN VIDEO ) NHÂN NGÀY QUÂN LỰC 19-06-1973, TẠI THỦ ĐÔ SAIGON.

XIN CLICK VÀO NHỮNG LINK DƯỚI ĐÂY:


http://fr.youtube.com/watch?v=oah1D87C104&NR=1

http://fr.youtube.com/watch?v=oWyeRnkyExU&mode=related&search=

http://fr.youtube.com/watch?v=kX2uDaMbe68&mode=related&search=

http://fr.youtube.com/watch?v=UfMEos3Xm-s&mode=related&search=

http://fr.youtube.com/watch?v=k4OJNbG1Zc0&mode=related&search=

No comments: