Tuesday, September 4, 2007

DIỄN HÀNH - CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ...

LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA
VÙNG HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN
P.O Box 5055
Springfield, VA 22151
ĐT: 571-201-1261
E-mail: TRHI13@AOL.COM

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành
Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ DIỄN HÀNH

1.- Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn VNCH
2.- Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng HTĐ.
3.- Hội Cảnh Sát Quốc Gia vùng HTĐ
4.- Hội Thiết Giáp vùng HTĐ
5.- Quân Đoàn IV
6.- Hội Thủ Đức vùng HTĐ
7.- Hội Thủy Quân Lục Chiến vùng HTĐ
8.- Hội Nữ Quân Nhân vùng HTĐ
9.- Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải
10.- Tổng Hội Không Lực
11.- Đơn Vị 101
12.- Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia
13.- Trung Tâm Trung Bắc
14.- Hội Cựu Quân Nhân Toronto, Canada.
15.- Hội Ái Hữu Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ
16.- Nha Kỷ Thuật / Hội Yên Thế

Xin chân thành cám ơn sự tham dự của Quý đồng hương, Quý NT và CH.

** Danh sách được ghi theo thứ tự khi đơn vị ghi danh.
** Xin thứ lổi, nếu danh xưng của đơn vị không được chính xác, xin vui lòng thông báo để điều chỉnh.

TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

04/09/2007

No comments: