Tuesday, September 4, 2007

DIỄN HÀNH - DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN...

LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA
VÙNG HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN
P.O Box 5055
Springfield, VA 22151
ĐT: 571-201-1261
E-mail: TRHI13@AOL.COM

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành
Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN

1.- Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng HTĐ $ 200.00
2.- CH. Hồ Xỹ Báu $ 100.00
3.- NT. Đào Mộng Xuân $ 50.00
4.- NT. Trần Ngọc Huế $ 50.00
5.- CH. Nguyễn Kim Hùng $ 100.00
6.- Hội Thủ Đức vùng HTĐ $ 100.00
7.- Hội Mũ Đỏ vùng HTĐ $ 100.00


Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của Quý NT và CH.


TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

04/09/2007

No comments: