Tuesday, September 4, 2007

DIỄN HÀNH - THÔNG BÁO SỐ 1LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA
VÙNG HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN
P.O Box 5055
SPRINGFIELD, VA 22151
PHONE & FAX: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@AOL.COM

Thông báo số 1

Nhận lời mời của Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tham Chiến Tại Việt Nam (Vietnam Veterans
of America) và được sự ủy nhiệm của Niện Trưởng Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận sẽ hãnh diện nhận trách nhiệm tổ chức và tham dự Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam, vào ngày Thứ Bảy, 10 Tháng 11, năm 2007 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

Để giúp cho việc tổ chức được chu đáo, hầu mang lại kết quả tốt đẹp cho cuộc Diễn hành, như kỳ vọng của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, một Ban Tổ Chức đã được thành lập trong buổi họp của Liên Hội vào đầu tháng 8, 2007, với thành phần nhân sự như sau:

* Trưởng Ban Tổ Chức: CH. Trần Thiện Hiệu
* Điều Hợp Viên: CH. Bùi Mạnh Hùng

* Ban Vận Động Tài Chánh: CH. Nguyễn Kim Tước
CH. Nguyễn Văn Thuận
CH. Trần Gia Nhật
CH. Nguyễn Thị Bé Bảy
* Ban Vận Động Nhân Lực: CH. Nguyễn Kim Thạch
CH. Trần Độ
* Ban Truyền Thông/Báo Chí: CH. Ngô Đình Châu
CH. Mai Vàng
* Ban Tiếp Tân: CH. Lê Văn Hiếu
CH. Nguyễn Trấn Quốc
CH. Phan Nguyện
CH. Đinh Văn Phước
* Ban Kỷ Thuật: CH. Bùi Dương Liêm
CH. Phạm Thuận Đức
CH. Lý Sen
* Ban Yễm Trợ /Tiếp Vận: CH. Lê Minh Thiệp
CH. Trần Tữ Thành
* Ban Đặc Trách CH. Đinh Hùng Cường
Trung Đội Diễn Hành CH. Nguyễn Kim Hùng

TM. Ban Tổ Chức
CH. Trần Thiện Hiệu
571-201-1261 Cell

No comments: