Friday, September 7, 2007

DIỄN HÀNH: DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN...


Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành
Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ DIỄN HÀNH
Ngày 07/09/2007

1.- Niên Trưởng Nguyễn Duy Hinh Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh
ủng hộ để thực hiện Quân Kỳ Sư Đoàn 3 $ 350.00

2.- Liên Hội Quân, Cán Chính Hawaii $ 200.00

3.- Chị Nguyễn Hà - Hà Nguyễn & Associates, Falls Church, VA $ 200.00
4.- Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia $ 350.00

Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của Quý Đồng hương, Quý NT và CH.


TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

No comments: