Thursday, September 27, 2007

BIỂU DIỂN CỦA EM ĐAN VY 10 TUỔI -

XIN MỜI QUÝ VỊ XEM EM ĐAN VY 10 TUỔI ĐỌC BÀI THƠ " ANH HÙNG TUẨN TIẾT " & HÁT BÀI " CHIẾN SĨ VÔ DANH "

No comments: