Friday, October 5, 2007

BẢN NHẠC TÌNH CA DO BAN HỢP XƯỚNG LIÊN HIỆP QUỐC TRÌNH DIỄN..

Xin kính mời Quý vị thưởng thức Video clip bản Nhạc Tình Ca được trình bày bởi một Ban Hợp Xướng không phải người Việt Nam...

Xin click vào mủi tên ...và enjoy...

No comments: