Friday, October 5, 2007

DIỄN HÀNH - LỊCH TRÌNH SINH HOẠT

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT CỦA CUỘC DIỄN HÀNH

A.- Ngày 9 tháng 11, 2007.

** Buổi cơm Tiếp tân và Gây Quỹ:
Để chào mừng và cám ơn những Đồng hương, Niên trưởng và Chiến Hữu về tham dự Diễn hành, sẽ được tổ chức tại:

Nhà hàng Thần Tài
6249 Arlington Blvd.
Falls Church, VA 22044
703-538-3333

Vào lúc 6 giờ 30 tối.

B.- DIỄN HÀNH, ngày 10 tháng 11, 2007.

1.- Thời gian: Từ khoảng 11 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

2.- Địa điểm tập trung chờ xe Bus ( Falls Church, VA ), địa chỉ sẽ được thông báo sau. Xe Bus sẽ khởi hành di chuyển vào Thủ đô lúc 8 giờ 30 sáng.

2.- Địa điểm tập trung tại khu vực Diễn hành: Xe Bus sẽ đưa chúng ta đến điểm tập trung tại góc đường số 4 (4th. Street) giữa khoảng đường Madison và Jefferson Drive.

3.- Lộ trình:

a.- Phát xuất từ góc đường số 7 (7th. Street) và Đại lộ Constitution (Constitution Ave.) rẽ trái, đi theo Đại lộ Constitution về hướng Tây.

b.- Giải tán tại góc đường số 18 (18th. Street) và Đại lộ Virginia (Virginia Ave.).

c.- Khán đài danh dự (Reviewing Stand) nằm trước tòa nhà của IRS, góc đường số 10 (10th. Street) và Đại lộ Constitution (Constitution Ave.)

4.- Xe Bus sẽ đón chúng ta trở về Virginia, tại điểm giải tán góc đường số 18 và Đại lộ Virginia.

Chúng tôi sẽ phổ biến những tin tức liên quan đến cuộc diễn hành thường xuyên, đến Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu hoặc xin vui lòng ghé xem tin tức cập nhật ở WEBLOG ( xin CLICK vào LINK ) sau đây:

DIỄN HÀNH VINH DANH QLVNCH, 10 THÁNG 11, 2007 THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN

Xin chân thành tri ân sự tham dự của Quý đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu.

TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng
05-10-2007

No comments: