Thursday, October 25, 2007

DIỄN HÀNH - DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN....

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ DIỄN HÀNH

Ngày 25/10/2007

1.- Hội Cựu Quân Nhân South Carolina $ 100.00
2.- Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị - Đà Lạt $ 200.00
3.- Thiếu Tướng Trần Đình Thọ $ 50.00
4.- Ẩn danh ( Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử -HTĐ ) $ 50.00

5- Luật Sư Nguyễn Văn Gioan $ 200.00
6- U.S Maxim Nail Supply $ 300.00

Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của Quý Đồng hương, Quý NT và CH.

TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

No comments: