Saturday, October 27, 2007

DIỄN HÀNH: DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ DIỄN HÀNH

Ngày 26/10/2007

1.- Hội Quãng Nam/Đà Nẳng và Thân Hữu, VA $ 500.00

2.- Nhà Hàng Hải Dương, Falls Church, VA ( lần thứ hai ) $ 200.00
Tất cả: $ 300.00

3.- Chả lụa Ngọc Hương, Falls Church, VA $ 200.00

4.- Nha Sĩ Lê Phạm Thùy Lan , VA $ 300.00

5.- Phở Công Lý, Springfield, VA $ 200.00

6.- Boledo Bakery, Springfiled, VA $ 50.00

Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của Quý Đồng hương, Quý NT và CH.


TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

No comments: