Monday, October 15, 2007

DIỄN HÀNH: PHIẾU GHI DANH...

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

Để tiện việc phối hợp, tổ chức và sắp xếp đội hình Diễn hành, kính xin Quý Đồng hương, Quý NT và CH vui lòng điền vào mẫu Ghi Danh dưới đây, và gởi về :

TONY BÙI
3839 Ironwood Place
Landover, MD 20785
Hoặc
E-mail:
AMSFV@AOL.COM

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ DIỄN HÀNH
Hạn chót: 31 tháng 10, 2007

1.- Tên đơn vị:____________________
2.- Thuộc thành phố, tiểu bang hay quốc gia:________________________

3.- Tên họ người đại diện đơn vi/Cá nhân:_______

4.- Số người dự trù tham dự:_______________
5.- Trang bị / Dụng cụ ( Cờ / Xe hoa ( Float ):__ ______________________

6.- Điện thoại liên lạc: _________________

7.- Địa chỉ e-mail:____________________

8.- Số tiền ủng hộ ( nếu có ):__________

8.- Đề nghị:____________________
Ngày:______Tháng:_______Năm 2007
Người đại diện
Ký tên

No comments: