Saturday, October 13, 2007

DIỄN HÀNH : DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ DIỄN HÀNH

Ngày 13/10/2007


1.- CH. Paul Nguyễn Van, Reston, VA $ 50.00

2.- Chị Hoàng Lan Chi, Falls Church, VA $ 50.00

3.- CH. Hiếu , Minnesota $ 50.00

4.- CH. Bùi Bỉnh Cang, Lữ Đoàn 258 TQLC $ 100.00

5.- Ẩn danh ( LĐ Hướng Đạo Thăng Long, VA ) $ 50.00

6.- Trung Tâm Điều Hợp Canada $ 500.00

7.- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California $ 300.00

8.- Hội Cựu Quân Nhân Arizona $ 100.00

9.- Quyên góp tại Buổi Họp của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tại Nam California. $ 1,346.00

Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của Quý Đồng hương, Quý NT và CH.

TM. BTC
Bùi Mạnh HùngNo comments: