Sunday, November 4, 2007

DIỄN HÀNH: DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ...

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ DIỄN HÀNH

Ngày: 04-11-2007

1.- Trung Tâm Diều Hợp Đông Nam – T.T Trưởng Nguyễn Hũu Cang
2.- Hội Quân Cán Chính South Carolina
3.- Hội Quân Cán Chính North Carolina
4.- Khu Hội Tù Nhân Chính Trị New Jersey
5.- Gia đình Mũ Đỏ Philadelphia, PA
6.- Trung Tâm Điều Hợp Trung Bắc
7.- Trung Tâm Điều Hợp Canada
8.- Hội Cựu Tù Nhân Ontario
9.- Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Ontario

Xin chân thành cám ơn sự tham dự của Quý Đồng hương, Quý NT và CH.

** Danh sách được ghi theo thứ tự khi đơn vị ghi danh.
** Xin thứ lổi, nếu danh xưng của đơn vị không được chính xác, xin vui lòng thông báo để điều chỉnh.

TM. BTC

Bùi Mạnh Hùng
240-375-4546 (24/24)

No comments: