Tuesday, October 30, 2007

DIỄN HÀNH: THÀNH PHẦN THAM DỰ...

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22151
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10 tháng 11, 2007 )

THÔNG BÁO
V/V: Thành phần tham dư Cuộc Diễn Hành.

Để trả lời câu hỏi của một số Đồng hương, Niện trưởng và Chiến hữu,
Ban Tổ Chức xin thông báo:

** Đơn vị ghi danh Diễn hành: Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.

** Đơn vị Phối hợp, Tổ chức Cuộc Diễn hành:
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận.
( được sự Ủy nhiệm của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại )

** Trưởng Ban Tổ Chức: NT Trần Thiện Hiệu

** Thành phần tham dự:
Tập thể Quân, Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa

** Khối Diễn hành ( dự trù ):
* Toán Thủ Quốc, Quân Kỳ và 4 Khối chính:
· Khối Quân ( Hiệu ) kỳ các đơn vị.
· Khối Diễn hành với Quân phục.
· Khối Diễn hành với thường phục.
· Khối xe hoa…

** Địa điểm: Đại lộ Constitution, từ đường số 4 đến góc đường 18 và Đại lộ Virginia.
** Thời gian: Bắt đầu từ 11 giờ sáng, ngày 10 tháng 11, 2007.

Ban Tổ Chức
Liên lạc: NT Trần Thiện Hiệu: 571-201-1261

Bùi Mạnh Hùng: 240-375-4546

No comments: