Saturday, September 15, 2007

DIỄN HÀNH - CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ DIỄN HÀNH
Ngày 14/09/2007

1.- Cộng Đồng người Việt thành phố New York, gồm 12 người với CH. Nguyễn Đình Tín ( Bào Huynh của Cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo ) là Trưởng đoàn.
2.- TTCS VNCH Hải Ngoại Trung Tâm Điều Hợp Tây Bắc HK.
3.- Niên Trưởng G.S Nguyễn Xuân Vinh –

BS. Phạm Đức Vượng
4.- Hội Ái Hữu NQN Bắc California
5.- Chiến Hữu Nguyễn Trung Châu và BCH Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị.
6.- Tổng Hội Thiếu Sinh Quân Hải Ngoại

Xin chân thành cám ơn sự tham dự của Quý đồng hương, Quý NT và CH.

** Danh sách được ghi theo thứ tự khi đơn vị ghi danh.
** Xin thứ lổi, nếu danh xưng của đơn vị không được chính xác, xin vui lòng thông báo để điều chỉnh.

TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

No comments: