Friday, September 21, 2007

DIỄN HÀNH - CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O Box 5055
Springfield, VA 22150
ĐT: 571-201-1261
E-mail:
TrHi13@aol.com


Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ DIỄN HÀNH
Ngày 21/09/2007


1.- Người Anh Cả của Sư Đoàn 18 Niên Trưởng Lê Minh Đảo và nhiều NT và CH của SĐ.18 cùng Quân Kỳ sẽ về tham dự Diễn hành.

2.- Hội Cựu Sinh Viên SQ Trừ Bị Thủ Đức Louisiana .

Xin chân thành cám ơn sự tham dự của Quý đồng hương, Quý NT và CH.

** Danh sách được ghi theo thứ tự khi đơn vị ghi danh.

** Xin thứ lổi, nếu danh xưng của đơn vị không được chính xác, xin vui lòng thông báo để điều chỉnh.

TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

3 comments:

Dong De Nha Trang said...

Anh Hùng
Xin Post Thong Bao cua Tong Hoi Nha Ky Thuat Tham Du Dien Hanh

Pham Ho`a
http://dongde.blogspot.com

Dong De Nha Trang said...

DIỄN HÀNH - DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ...

LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA
VÙNG HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN
P.O Box 5055
Springfield, VA 22151
ĐT: 571-201-1261
E-mail: TRHI13@AOL.COM

Cuộc Diễn Hành Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Khánh Thành
Bức Tường Đá Đen Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.
( Gọi tắt: Cuộc Diễn Hành Veteran’s Day, 10/11/2007 )

BẢN TIN CẬP NHẬT
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN THAM DỰ DIỄN HÀNH

1.- Gia Đình XDNT Bắc California
2.- Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng HTĐ.
3.- Hội Cảnh Sát Quốc Gia vùng HTĐ
4.- Hội Thiết Giáp vùng HTĐ
5.- Quân Đoàn IV
6.- Hội Thủ Đức vùng HTĐ
7.- Hội Thủy Quân Lục Chiến vùng HTĐ
8.- Hội Nữ Quân Nhân vùng HTĐ
9.- Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải
10.- Tổng Hội Không Lực
11.- Đơn Vị 101
12.- Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia
13.- Trung Tâm Trung Bắc
14.- Hội Cựu Quân Nhân Toronto, Canada.
15.- Hội Ái Hữu Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ
16.- Nha Kỷ Thuật / Hội Yên Thế

Xin chân thành cám ơn sự tham dự của Quý đồng hương, Quý NT và CH.

** Danh sách được ghi theo thứ tự khi đơn vị ghi danh.
** Xin thứ lổi, nếu danh xưng của đơn vị không được chính xác, xin vui lòng thông báo để điều chỉnh.

TM. BTC
Bùi Mạnh Hùng

04/09/2007

Dong De Nha Trang said...

Xin Anh Hung cho biet Hoi Dong De Ghi Danh de pho bien vao website
Than Men

Pham Ho`a